|
|
ADHD - Tourette - Autisme
Har du et barn med ADHD, Tourette, Autisme, Asbergers Syndrom, eller andre relaterede diagnoser, så ved du hvor svært det kan være, både at være barn – og forældre og søskende!

Børn og unge – selv voksne – med disse diagnoser har stor glæde af Kranio-Sakral Terapi. Her kan man afbalancerepsyke og krop, bringe nervesystemet til ro og skabe fornyet tryghed og overskud hos det enkelte menneske.

Ofte kan et barn have store vanskeligheder med sociale relationer med sådan en diagnose i bagagen, og det er vigtigt at gøre livet så godt og let som barnet som muligt. Her er brug for regelmæssighed, ro, og en afbalancerende behandling.

ADHD
Er en forkortelse for diagnosen: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder – som kort fortalt vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsitivitet.

Tidligere blev diagnosen DAMP brugt herhjemme. DAMP er en nordisk diagnosebetegnelse, som står for Deficits in Attention, Motor control and Perception. Det vil kort fortalt sige, at barnet har opmærksomhedsforstyrrelser, motoriske ubalancer og opfatter ting anderledes end "almindelige" børn vil gøre. Det er typisk mere uempatiske og impulsive børn.

Med KST kan man atter give barnet et nærvær med sig selv, dæmpe uro og lade kroppen finde ned i et mere tåleligt gear. Barnet vil typisk selv bede om at komme til behandling igen, fordi det selv fornemmer at KST har en gavnlig effekt.

Andre adfærdsmæssige diagnoser, hvor barnet også kan få stor gavn af KST:

Tourette
Et barn der ofte laver grimasser, har tics (gør en bevægelse igen og igen, fx blinker eller løfter armene op til ørerne), spjætter med arme og ben og udstøder mærkelige ord og lyde, - endda siger rigtigt grimme ting uden at ville det - kan have Tourette Syndrom.

I Danmark menes mellem 4.000 og 6.000 børn og unge at have Tourette, langt de fleste er drenge. Der er ingen tvivl om, at der er mange uopdagede tourettebørn. Det vil sige, at de har en adfærd, som bekymrer dem selv og deres forældre, og som giver anledning til mange misforståelser, som kan afhjælpes, hvis diagnosen bliver stillet.

Det er ganske forfærdeligt at børnene skal stemples som uartige og dårligt opdragede, når de i virkeligheden har en fysisk sygdom. Børnene er hverken dårligt begavede eller har en sindslidelse, som mange desværre tror.

Faktisk er rigtig mange med Tourette yderst kreative og har særlige evner inden for kunst og musik. F.eks. havde Mozart sygdommen, og han klarede sig jo ret godt!

Adfærden hos børn med Tourette skyldes en forstyrrelse i hjernens signalstoffer. Det er med andre ord en neurologisk lidelse. Antallet af børn med Tourette er kraftigt stigende, og der er et stort behov for hjælp til disse børn!

Tourette er medfødt og nedarvet, ofte fra far til søn. Præcis hvad der er årsag til sygdommen, vides ikke, men man har indkredset den til nogle signalforstyrrelser i den grå substans i pandelappen, hjerneområdet lige over øjenhulerne samt i nogle dybe hjernekerner.

Diagnosen findes i to former:

Simpel Tourette
Er kendetegnet ved motoriske og verbale tics – dvs. trækninger i øjne og ansigt, måske spjætten med lemmer, knækken med fingre, samt uartikulerede, pludselige lyde, såsom brummen, snøften, grynten, hylen osv.

Tourette+
Tourette kan dog også ledsages af andre symptomer. Så kaldes sygdommen Tourette+. Det kan f.eks. være DAMP, som indebærer at barnet er hyperaktivt og har problemer med koncentrationen, OCD, som viser sig ved tvangstanker og tvangshandlinger hos barnet, samt tilbøjelige til at få vinterdepression eller Asperger Syndrom, som er velbegavede autister.

KST kan være en stor hjælp til Tourette børn, som oftest selv er mere end klar over, at de er til gene for omverdenen, og er kede af deres måde at reagere på. De ønsker kun selv at være ordentlige mennesker!

Autisme
Autisme er en kompliceret diagnose, som det endnu ikke har været muligt at afgrænse 100%.

Det er let at se, at børn med autisme adskiller sig fra almindelige børn; men det er ofte vanskeligt at skelne autisme fra andre udviklingsforstyrrelser. På trods af klare biologiske og genetiske komponenter, stilles diagnosen fortsat ud fra observation af adfærd - eller snarere fravær af adfærd (afvigende eller manglende kommunikation, socialt samspil samt forestillingsevne).

Da autisme er en udviklingsforstyrrelse, vil symptombilledet skifte i takt med barnets alder og udvikling. Autisme optræder ofte sammen med andre udviklingsproblematikker.

Asbergers Syndrom
Aspergers Syndrom er kort fortalt en anderledes form for autisme. Den første officielle diagnose i 1994 i Danmark.

Fælles for Aspergers Syndrom og andre former for autisme er, at alle med en diagnose inden for autismespektret har vanskeligheder med socialt samspil, de gør ofte de samme ting mange gange, og har en speciel adfærd.

Diagnosen Aspergers Syndrom gives til mennesker, der ikke traditionelt opfattes som mennesker med autisme. For eksempel er mennesker med Aspergers Syndrom normaltbegavede og ønsker ofte at indgå i socialt samvær. Men de har ofte svært ved at få det til at fungere, og har besvær med at bevare sociale kontakter. De har derfor brug for hjælp og støtte til at udvikle disse evner.

Her kan KST give barnet – og forældrene – en hjælpende hånd, så at sige. Det er vigtigt først og fremmest at ACCEPTERE at barnet har en lidelse, og ud fra dette, støtte og motivere så godt man kan.

OCD
OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en psykiatrisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og / eller tvangshandlinger.

OCD er ikke en sindssygdom, selvom mange med lidelsen er bange for at blive opfattet som sindssyge af omgivelserne.

OCD findes i alle sværhedsgrader, lige fra den helt milde med kun lejlighedsvis optræden til den svært invaliderende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og handlinger, fx. at vaske hænder konstant.

Hyperaktive børn
Mange børn er i dag udefinerbart hyperaktive. Det kan skyldes for lidt motion, for meget sukker i kosten, for meget tv og pc, for lidt voksen-kontakt og samtale, der gør at barnet går med sine tanker og ikke kan komme af med dem. Det kan være at barnet føler sig utryg i nogle relationer, eller bliver mobbet, og derved udvikler en uhensigtsmæssig adfærd.

Der kan være mange årsager. Det kan være barnet har smerter der har fulgt det lige fra det blev født – og derfor ikke kender til andet. Det er så at sige blevet til en Normal-Tilstand.

KST har en særlig evne til at løse op for de ting der bliver gemt på – og ofte løses problemet ved at få et reelt fokus på, hvad der mangler, og hvad der er for meget af. KST er således ikke KUN behandling, men også et imødekommende samspil om, hvad man kan gøre i stedet for det der foregår lige nu, så livet bliver lettere for det lille eller store barn! 

Urolige børn generelt
Børn som ikke har en decideret diagnose, men som evt. har været udsat for et traume. Børn observerer og sanser langt mere end voksne – deres filter er så og sige ikke nær så finmasket som hos en voksen, så mange eller voldsomme negative indtryk kan gøre, at barnet udvikler en adfærd, der virker forstyrrende fx i skolen.

Et barn kan bære på mange sorger, fx forældrenes skilsmisse, dødsfald i nære relationer, mistet et kæledyr, været involveret i en ulykke, manglende eller braste venskaber, for mange skæld-ud, træthed, hovepine, skævhed i kroppen, fysiske spændinger mv. Det er relativt enkelt at afdække hvad det handler om – de fleste børn er meget samarbejdsvillige, når de får en blid og afstressende massage, hvor der også er tid en omsorgsfuld og hjælpende snak undervejs.Bestil en tid til dit barn, hvis du tror KST kan hjælpe – hellere i dag end i morgen!
Certificeret og RAB-godkendt
KST-behandler
Jeg anbefaler
Homøopatisk Medicin - udvikling, fremstilling & uddannelse.
allergica.dk
Jeg anbefaler
Leder-, medarbejder- og teamudvikling, og coach uddannelser.
corefinder.dk